energy.jpg
cevre1.jpg
cevre2.jpg

ÇEVRE POLITIKALARI

Çevreye ve doğaya karşı duyarlılığımız sadece sözde değil. Yapılan denetimlerde aldığımız belgelerde doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Enerjiyi giden yolu sağlarken Dünya'nın yaşam alanımız olduğunu unutmuyoruz! Çevreyi korumak adına şirket olarak bütün hammadde atıklarımızı geri dönüşüm için gerekli yerlere iletiyor ve geri dönüşüm döngüsüne girmesini sağlıyoruz. Fabrika çevresine kirli su atıkları bırakılmamasına, evsel çöplerin özel çöp toplama noktalarında biriktirilmesine ve sonrasında ilgili belediye birimlerine aktarılmasına özen gösteriyoruz. Elektriğin en temiz enerji kaynağı olması ve ürettiğimiz ürünlerin doğrudan doğruya bu temiz kaynağın kullanımı ile ilgili olması çevreye olan ilgimizi ve sevgimizi daha da artırıyor. Bu sebeple iş ortaklarımızın, tedarikçilerimizin ve tüm çalışanlarımızın çevre ve doğa dostu olmasını arzuluyoruz. .